dinsdag 10 februari 2015

Bright star


De tekst voor het boek Lucas Casimir is praktisch af en
ingeleverd bij de Bij-Thomas Rap. Er moet nog wel het 1
en ander gecorrigeerd worden natuurlijk, maar dat hoef ik
zelf niet te doen. Sowieso dingen steeds teruglezen is niets
voor mij. We moeten verder, immers. Dit schilderij ontstond
vanzelf op een middag in de Javastraat.
Het idee van Lucas die als een heldere ster aan het firmament staat te flonkeren spreekt me aan.
Hij is er nog en ziet ons ploeteren. Zijn gespierde glimlach
geeft ons rust.
                                                          Frits Marnix Woudstra

zaterdag 7 februari 2015

Foto's van Frits

Op een zeer koude dinsdagmiddag poseert de auteur van Het Grote Lucasboek voor de lens van Keke Keukelaar, ergens op de Veemkade te Amsteldam. De foto gans onderaan komt op de achterkant van het boek en in de catalogus van Thomas Rap.